โครงการที่น่าสนใจ

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า สวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประมวลภาพโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมสนับสนุนอุปถัมภ์สัตว์ป่า ในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี  (Animal Adoption Program - The Upper E-saan Wild Animal Adventure Park Khon kaen – Udon Thani)

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileคำอธิบายFile size
ประมวลภาพโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าประมวลภาพโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า3439 Kb
   

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

ด้วยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม รวบรวม สัตว์ป่านานาชนิดไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ มีสวนสัตว์ในความดูแลทั้งหมด ๘ แห่ง คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา       สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชราชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีสัตว์ป่าในความดูแลมากกว่า ๒,๐๐๐ ชนิด มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและดูแลสัตว์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชีวิตสัตว์ป่า องค์การสวนสัตว์จึงได้จัดทำโครงการพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ เพื่อจะนำรายได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์จึงขอเชิญชวนท่าน ผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์สัตว์ขององค์การสวนสัตว์ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติอีกทางหนึ่ง ท่านสามารถร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์สัตว์ได้ที่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์ขอนแก่น และโครงการคชราชอาณาจักร จ.สุรินทร์ และwww.zoothailand.org

องค์การสวนสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านเป็นอย่างดี

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้

 

   

โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2556

สำหรับโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนำนักเรียนเข็าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปี 2556 สามารถติดต่อเพื่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2556

โรงเรียนใดติดต่อ ฝ่ายให้การศึกษา ทุกสวนสัตว์ เวลา 08.30 -16.30 น. ทุกวัน

 

 

 

   

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอมอบโอกาสแห่งความภาคภูมิใจและสิทธิพิเศษ  ให้แก่ท่านผู้ที่รักและเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์

เพียงการสมัครเป็นสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ก็จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีคุณค่ามากมาย รวมถึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดตั้งกองทุนอาหารสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสัตว์ไทยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยอีกด้วย

 

รายได้จากท่านสมาชิก จะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ในสวนสัตว์ทุกแห่งในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ และสวนสัตว์ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต

 

นั้นย่อมหมายถึง ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมดูแลชีวิตสัตว์ทั้งหลายขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกยุวชนผู้รักสวนสัตว์ ได้แก่ เด็กหรือเยาวชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-18 ปี อัตราค่าสมาชิก 100 บาท ต่อระยะเวลา 2 ปี

2. สมาชิกประเภททั่วไป อัตราค่าสมาชิก 500 บาท ต่อปี

3. สมาชิกประเภทอาวุโส 55 ปีขึ้นไป อัตราค่าสมาชิก 200 บาท ต่อปี

4. สมาชิกครอบครัว สมาชิกประเภทครอบครัว มีผู้ติดตาม 4 คน ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมาชิก 2,000 บาท ต่อระยะเวลา 5 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานกลางของสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
องค์การสวนสัตว์ 71 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2282-7111-3 โทรสาร 0-2282-6125

** สามารถ download ใบสมัครสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตามเอกสารแนบ **

 

 

   

โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo

ชื่อโครงการ              :      โครงการความร่วมมือการให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ TOT WiFi@Zoo

หน่วยงานรับผิดชอบ   :      ความร่วมมือระหว่าง

-          องค์การสวนสัตว์

-          บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์  มีนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการบริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ โดยความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนสัตว์ กับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินการในสวนสัตว์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต      สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ โดยมอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ประสานงานโครงการ

 

เป้าหมาย (Target)
๑. เพื่อให้บริการ Wi-Fi ฟรีแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์     
๒. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาใช้สวนสัตว์เป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมชาติ
๓. เพื่อให้สวนสัตว์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนการดำเนินการ

องค์การสวนสัตว์และสวนสัตว์ทุกแห่ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวก ดังนี้

- สนับสนุนจุดให้บริการ Wi-Fi

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สนับสนุน  ดังนี้

- สนับสนุนและติดตั้งระบบ Computer Network

- สนับสนุนการให้บริการสัญญาณ Wi-Fi ตามจุดที่กำหนด

โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

Phase I ให้บริการที่สวนสัตว์ดุสิต

Phase II และ Phase อื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และ โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileคำอธิบายFile size
เอกสารประกวดราคา 216 Kb
   

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ 10 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 5 ในปี 2552 นี้ ส่วนอนุรักษ์ วิจัยและการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการขอรายงานความคืบหน้าของโครงการดังนี้ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม...

   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่ง หน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

อ่านเพิ่มเติม...

   

โครงการปันน้ำใจให้เพื่อน


โครงการปันน้ำใจให้เพื่อนเป็นโครงการหนึ่ง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของสวนสัตว์ ซึ่งจะเป็นหนทางในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชนให้มีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เห็นความสำคัญของชีวิตสัตว์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานทางจิตใจที่ดีงามต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

   

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์โคราช

โครงการนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7  สำหรับปีงบประมาณงบประมาณ  2552   เริ่มตุลาคม นายบัญญัติ  อินทร์สุวรรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่าโครงการดีดีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ คือโครงการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับปีงบประมาณ  2552 โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม...

   

สวนสัตว์ของน้อง

กิจกรรมสำหรับเด็ก โครงการพาน้องท่องสวนสัตว์ ณ สวนสัตว์ดุสิต ความเป็นมา

องค์กรสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ตามภารกิจที่สำคัญ คือ การจัดหารวบรวมสัตว์ป่านานาชนิด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการบำรุง และผสมพันธุ์สัตว์ป่า

อ่านเพิ่มเติม...