งานวิจัย

การจับคู่ผสมพันธุ์ตุ๊ดตู่ในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

จาการศึกษาการจับคู่ผสมพันธุ์ตุ๊ดตู่ในคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา การศึกษาพฤติกรรมของตุ๊ดตู่ในสภาพกรงเลี้ยง จำนวน 5 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว และเพศเมีย 2 ตัว) พบทั้งพฤติกรรมส่วนตัว และพฤติกรรมทางสังคม พฤติกรรมส่วนตัว ได้แก่ พฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการพักผ่อน พฤติกรรมการเคลื่อนที่ พฤติกรรมการแช่น้ำ พฤติกรรมการอาบแดด พฤติกรรมการปีนป่าย พฤติกรรมการหลบซ้อนตัว และพฤติกรรมการขับถ่ายไม่พบความแตกต่างทั้งสภาพ อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง และความแตกต่างระหว่างเพศ ในสภาพคอกเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

 

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตว์สะเทินและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่มีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าสนเขา ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ทำให้มีความหลากหลายของชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานสูง แต่เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ได้ถูกเข้าไปใช้ประโยชน์โดยตรงจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

 

การประเมินสภาวะการทำงานของต่อมฮอร์โมนเพศในกลุ่มแรดขาวเพศเมียของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยวิธีการศึกษาแบบไม่จับบังคับหรือรบกวนตัวสัตว์ ด้วยการตรวจวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมน

ปัจจุบัน แรดขาวและแรดชนิดอื่นๆ เป็นสัตว์ที่มีจำนวนเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่มากนักอีกทั้งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากถูกล่าอย่างหนัก แรดในธรรมชาติจึงอยู่ในภาวะอันตรายถึงแม้ในปัจจุบันผลจากการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์จะส่งผลให้จำนวนประชากรแรดของภูมิภาคต่างๆ อยู่ในระดับที่คงที่

อ่านเพิ่มเติม...

   
 

จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง

จากการศึกษาพฤติกรรมจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ของเต่าดาวพม่าในสภาพกรงเลี้ยง ในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน  สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 10 ตัว (เพศผู้  5  ตัว  เพศเมีย  5  ตัว) ที่มีการเลี้ยงมาแล้ว  2  ปี พฤติกรรมการเข้าคู่กันของเต่าดาวพม่า ที่มีการเลี้ยงอยู่ในสภาพคอกเพาะเลี้ยง พฤติกรรมการเกี้ยวพาราสี การผสมพันธุ์ การตั้งท้อง การวางไข่ และพัฒนาของเต่าดาวพม่า   เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์  และขยายพันธุ์เต่าดาวพม่าในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...