สวนสัตว์ดุสิต

สวนสัตว์ดุสิต มีอาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบประมาณ 118 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์ใจกลางเมืองที่สมบูรณ์แบบ มีการดำเนินงานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านการให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ การดำเนินการเรื่องสถานที่เลี้ยงสัตว์ และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน สวนสัตว์ดุสิตเปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 65 ปี มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมกว่า 1,600 ตัว และมีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยปีละ 2.5ล้านคน

ตั้งอยู่เลขที่
71 ถนนพระราม5 แขวงจิตลดา เขตดุสิต กทม.        
คลิ๊กดู  แผนที่เที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิต
โทร.0-2281-2000 , 0-2281-9027-8 โทรสาร. 0-2282-9245
เวลาทำการ 08.00-18.00 น. ทุกวัน

แผนที่

 

อัตราค่าเข้าชม

ชาวไทย:

- ผู้ใหญ่ 100 บาท
- เด็ก 20 บาท
- ครู /ทหาร /ตำรวจ / นักศึกษา (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
***ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ชมฟรี***

ชาวต่างชาติ:
- ผู้ใหญ่ 150 บาท
- เด็ก 70 บาท

บริการทั่วไป
รถไฟเล็ก , จักรยานนาวา , ร้านขายของที่ระลึก , ร้านอาหาร

การเดินทาง
รถประจำทางสาย 18 28 108  รถกระจำทางปรับอากาศสาย 528 515 539 542

สิ่งที่น่าสนใจ สวนสัตว์ดุสิต
เวทีการแสดงความสามารถของสัตว์ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีโอกาสสัมผัสความสามารถของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น การแสดงของลิง
การแสดงของนกแก้วนกมาคอว์ การแสดงของเหยี่ยว เป็นต้น การแสดงแต่ละรอบจะสาธิตให้เห็นถึงการบิน การกินอาหาร และการเดินของนก
การส่งสัญญาณคุยกันระหว่างสัตว์ 

เวลาการแสดง:
จันทร์-ศุกร์    11.00 น. 13.30 น. 14.30 น.
เสาร์-อาทิตย์  11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. 16.00 น.

ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทหากินกลางคืน พบกับสัตว์ป่าน่าสนใจที่ออกหากินในเวลากลางคืน อาทิ ค้างคาว เม่น หมีขอ โดยจำลองสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ให้เหมือนจริงมากที่สุด หาชมได้ที่สวนสัตว์ดุสิตเท่านั้น

ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์เลื้อยคลานกว่า 70 ชนิด ในพื้นที่เลี้ยงกว่า 50 ห้อง ถูกออกแบบเพื่อให้ท่านได้สัมผัส
กับสัตว์เหล่านี้อย่างน่าประทับใจ

เก้งเผือกพระราชทาน เก้งเผือกเพศผู้ที่พบเพียงตัวเดียวในประเทศไทย
ส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทลิง พบลิง ค่าง ชะนี และพฤติกรรมความน่ารัก ซุกซน