ประกาศผลการตัดการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ของเรา ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:14 น.

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์อาหารสวนสัตว์ดุสิต ได้มีการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ ของเราครั้งที่ ๒ (AMAZING ZOO THAILAND) โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ ท่าน รายชื่อ ดังนี้

๑. นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์       อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์

๒. นายชูศักดิ์             วรพิทักษ์         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

๓. นายทวีชัย             เจาวัฒนา        บรรณาธิการศูนย์ภาพเนชั่น  กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

 

๔. นายชวาล             คูร์พิพัฒน์        หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

๕. นายฑิฆัมพร จันทประดิษฐ์    บริษัท แซทเทิร์น กราฟฟิก จำกัด

๖. นายวรนันทน์         ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๒

๗. นายกฤษณะ          ธนะธนิต         ผู้บริหาร บริษัท G49 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป

คณะทำงาน ขอแจ้ง ชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้ง ๒๖ ท่าน  และ ภาพ ทั้ง ๒๖ ภาพ  ตาม เอกสารที่แนบมา

คณะทำงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง ๓๗๙ ท่าน สนใจเข้าร่วมโครงการของเรา และคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกท่านจะเข้าร่วมอีกในปีต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileคำอธิบายFile size
Download this file (Namelist.xls)Namelist.xls 31 Kb
Download this file (Picture.ppt)Picture.ppt 5380 Kb
 
ผลการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:48 น.

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครไปแล้ว

คณะกรรมการสรรหา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากผู้สมัคร รวม 5 ราย ตามเอกสารที่ได้รับมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ มีสิมธิ์แสดงวิสัยทัศน์และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน 4 ราย

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
ประกาศรายชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด สวนสัตว์ ของเราครั้งที่ ๒ "Amazing Zoo Thailand"
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:57 น.

จำนวนผู้เข้าสนใจโครงการ ประกวดภาพถ่าย สวนสัตว์ของเราครั้งที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 377 คน
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถ ตรวจสอบได้ตาม File ที่แนบมา

**** EDIT วันที่ 13/11/2557 : มีชื่อผู้ประกวดเพิ่มเติม 2 ท่าน (สาเหตุล่าช้าเพราะรอแผ่นซีดีข้อมูลไฟล์ภาพใหม่)

378 นายเอกภาพ  ชาญชัยศรี

 

379 สุทธิเกียรติ  ธีระวัฒนาพันธุ์

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileคำอธิบายFile size
Download this file (Amazing Zoo Thailand 2.pdf)Amazing Zoo Thailand 2.pdf 284 Kb
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ( Wildlife Reproductive Innovation Center) ภายใต้สถาบันอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าหายาก ( E...

อ่านเพิ่มเติม...

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงชะม...

อ่านเพิ่มเติม...