รายงานการประชุม The 17th Animal Science Congress of AAAP

         รายงานการประชุม The 17th Animal Science Congress of AAAP ณ โรงแรมนิคโกะ ฟูกุโอกะ และมหาวิทยาลัยคิวชู แซงเกียว เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
AAAP_ppt คลิก
The 17th Animal Science Congress of AAAP คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ