ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ธีระวงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทดีไซน์-ดีเวลลอป จำกัด ร่วมทำพิธีลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) จังหวัดปทุมธานี