องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจ “ความต้องการกิจกรรมอาสาสมัครสวนสัตว์”

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจ "ความต้องการกิจกรรมอาสาสมัครสวนสัตว์” 
"ข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นของท่าน มีส่วนสำคัญในการพัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพของสวนสัตว์”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความต้องการผู้เที่ยวชมสวนสัตว์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครของสวนสัตว์
2. เพื่อให้ผู้เที่ยวชมสวนสัตว์มีกิจกรรมที่สร้างโอกาสและมีประสบการณ์กิจกรรมอาสาสมัครสวนสัตว์ร่วมกัน
3. เพื่อนำข้อมูลมาจัดเตรียมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เที่ยวชมสวนสัตว์กับสวนสัตว์
- ระยะเวลาการตอบแบบสำรวจ ตั้งวันนี้ ถึง 15 กันยายน 2563   
ทำแบบสำรวจได้ที่ Link : shorturl.at/lmFO4
***30 ท่านแรก จะได้รับโปสการ์ด "นกกระเรียนพันธุ์ไทย” (ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)***