มูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือชาวช้าง

16 ก.ค.63
มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู, คุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ,คุณเอกพันธ์ บันลือฤทธิ์ , คุณต๋อง ศิษย์ฉ่อย พร้อมคณะอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือชาวช้าง เนื่องจากผลกระทบจากโรคโคโรน่า 2019 (โรคโควิด -19) โดยนำถุงยังชีพ,เงินช่วยเหลือลูกช้างที่เกิดในโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์และยังไม่ได้รับเงินเดือน,จัดเลี้ยงอาหารให้ช้าง นอกจากนี้ยังมอบตาชั่งขนาด 50 ตัน ให้แก่โครงการคชอาณาจักรฯ เพื่อใช้ในการจัดการด้านโภชนาการช้างและบริการด้านสุขภาพช้างอีกด้วย