๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน 

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และอานิสงส์แห่งพระราชกุศล ที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นนิจ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง ขอเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็น มิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์