องค์การสวนสัตว์ ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันครบรอบก่อตั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและพนักงาน องค์การสวนสัตว์ ร่วมงานวันครบรอบ 66 ปี ก่อตั้งองค์กร บมจ.ทีโอที  ณ สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ