กิจกรรมการเดินขบวนในงานเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ได้นำช้างที่อยู่ภายใต้การดูแลของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ สังกัดองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากกว่า 60 เชือก เข้าร่วมกิจกรรมการเดินขบวนในงานเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง ณ บริเวณ วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นปนะธานในพิธี นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความสนใจและเข้าร่วมอย่างคึกคัก