สวนสัตว์อัศจรรย์ มอบของขวัญให้น้อง (Extremely Zoo)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สวนสัตว์ขอนแก่นจัดกิจกรรม "สวนสัตว์อัศจรรย์ มอบของขวัญให้น้อง (Extremely Zoo)" โดยได้จัดกิจกรรมที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยมีนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นกล่าวเปิดกิจกรรม และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ชูกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กล่าวต้อนรับ ทางสวนสัตว์ขอนแก่นยังได้มอบความรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่า โดยมีนายสัตวแพทย์ชวิน ไชยสงคราม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ เป็นผู้มอบความรู้ให้กับเด็กๆ และกิจกรรมนันทนาการ การแสดงโชว์คาวบอย-อินเดียน ให้น้องๆได้ตื่นตา ตื่นใจ