ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอชีย ครั้งที่ 7 The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม

การประชุมประจำปีของนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอชีย ครั้งที่ 7

The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand

ในระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ภายใต้หัวข้อ

"เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play & Learn with Education in Asia through Research for Nature”

การประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถ่ายทอดเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ผสมผสานการเรียนรู้ของนักการศึกษาจากสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นักสื่อความหมายธรรมชาติ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย NGOs จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.azec2019.com