"Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019” ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

1 กันยายน องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ มูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ จัดมหกรรมงานวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ "Run for Zoo Mini-Half Marathon 2019” ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา นำรายได้ช่วยเหลือโครงการ สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์