นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์ เข้าพบ นายเกียรติยศ พานิชปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิท สตูดิโอ จำกัด เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ

 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์ เข้าพบ นายเกียรติยศ พานิชปรีชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิท สตูดิโอ จำกัด เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ บริษัท บิท สตูดิโอ จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ผ่านระบบ Interactive แบบ Immersive ขององค์การสวนสัตว์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในตู้ประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้นจำนวน 9 เดือน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา