นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์ เข้าพบ นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ

วันที่ 25 มีนาคม 2562 นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นตัวแทนองค์การสวนสัตว์ เข้าพบ นายกฤติยา ก้อนทอง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ผ่านระบบ Interactive แบบ Immersive ขององค์การสวนสัตว์ โดยดำเนินการติดตั้งตู้ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้นจำนวน 9 เดือน ณ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์สงขลา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา