เที่ยวสวนสัตว์ฟรี!!! เมื่อยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ+บัตรประชาชน

เที่ยวสวนสัตว์ฟรี!!!
เมื่อยื่นบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐ+บัตรประชาชน
ระยะเวลาตั้งแต่ 1ม.ค-31 มี.ค. 2561
ณ สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo 
สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo
สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo
สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo
สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo
สวนสัตว์อุบลราชธานี Ubon Zoo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท ี่ 02-282-7111 ต่อ 153
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ