รับรางวัล “สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2560 สายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แสดงความยินดี กับ สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา ทองภักดี หัวหน้าฝ่ายวิจัย สำนักอนุรักษ์และวิจัย ได้รับรางวัล "สัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2560 สายงานสัตวแพทย์รุ่นใหม่” โดยได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ขอยกย่องสัตวแพทย์ที่มีผลงานเป็นเลิศ เป็นสัตวแพทย์ตัวอย่างเพื่อปรากฎแก่สาธารณะชน ประจำปี 2560 จากการประชุมวิชาการสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรับรางวัลจาก นายสัตวแพทย์ ยุคล ลิ้มแหลมทอง ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ