องค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามMOU กับ สมาคมสวนสัตว์และอควาเรียม ประเทศญี่ปุ่น (JAZA)

องค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามMOU กับ สมาคมสวนสัตว์และอควาเรียม ประเทศญี่ปุ่น (JAZA) เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการจัดการ การอนุรักษ์ การศึกษา และ การวิจัยด้านสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ทั้งสองประเทศ โดยมี รศ..สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมพิธีลงนามMOU JAZA 17/11/2017 
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ