ทำบุญครบรอบ ๕๔ ปี องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทำบุญครบรอบ ๕๔ ปี 
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ และคณะผู้บริหารสวนสัตว์ดุสิต พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ศาลพ่อปูเขาดิน และศาลตายาย ซึ่งชาวองค์การสวนสัตว์ให้ความเคารพบูชา

ทั้งนี้ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับองค์การสวนสัตว์ไว้ในพระบรมราชูปถัมป์ ตั้งแต่นั้นมาจึงใช้ชื่อว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ (อสส.)

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ