นักการศึกษา องค์การสวนสัตว์เข้าร่วมประชุมนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6

นักการศึกษา องค์การสวนสัตว์เข้าร่วมประชุมนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 ที่เมืองผิงตง ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560
พร้อมการนำเสนอผลงาน 2 เรื่อง
2017 The 6th AZEC & 33rd ASET Joint International Conference at
National Pingtung University Pingtung city , Taiwan
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ