ประชุมคณะกรรมการ SEAZA 2017 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ภารกิจ "แทนไทย" ของคณะผู้แทนองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๑๒ ท่าน นำโดยท่านประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร และนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๒๕ ของสมาคมสวนสัตว์และอะควาเรียมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ