องค์การสวนสัตว์ รับโล่เกียรติคุณ

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวิศิษฏ์  อาศัยธรรมกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต ตัวแทนองค์การสวนสัตว์ รับมอบโล่เกียรติคุณ แสดงความขอบคุณหน่วยงานที่มีความร่วมมือ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ณ ห้องประชุมยูเรก้า สำนักงาน อพวช.เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ