อสส. ร่วมเซ็นหนังสือ LOI กับ Mr.Doug Cress CEO ของ WAZA ในการจัดการประชุม WAZA ครั้งที่ 73

รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์  และ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมเซ็นหนังสือ LOI กับ Mr.Doug Cress CEO ของ WAZA ในการจัดการประชุม WAZA ครั้งที่ 73 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 21-25 ต.ค. 61 ณ กทม. ประเทศไทย


Assoc.Prof.Parntep Rattanakorn (Chairman) and Mr.Benjapol Nakprasert(Director General) of the Zoological Park Organization Under Royal Patronage of H.M. the King have signed the Letter of Intense (LOI) with Mr.Doug Cress CEO of the World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) to arrange the 73rd WAZA Annual Conference to be held from 21-25 October 2018 in Bangkok, Thailand.เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ