ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ และ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเบิก-จ่ายเงิน ขององค์การสวนสัตว์

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นางบังอร  สนธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน นางชัชชลัยย์  ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับ นายสมหมาย พันวา ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย  สำนักงานใหญ่ นางพิกุล  กุฎาคาร ผู้อำนวยการกองการเงิน การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการเบิก-จ่ายเงิน ขององค์การสวนสัตว์ โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ จนทำให้สามารถลดขั้นตอน ลดลดค่าใช้จ่ายได้ และตรวจสอบได้ อันถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการนำประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ