ประเทศไทยรับธงสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลก

คณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์ นำโดย นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายสุริยา แสงพงค์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ วิจัยฯ และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับธงสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลกต่อจากเยอรมันพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมปีหน้า 2561 ในโอกาสครบรอบ 80 ปีองค์การสวนสัตว์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ