ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ สังกัดโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์ 1 อัตรา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

1.นางสาวเชิญขวัญ พาบุตตะ ได้คะแนน 70.16 คะแนน (ได้อันดับที่ 1)

2.นายเดชานันท์ แสนกล้า ได้คะแนน 66.13 คะแนน 

3.นางสาวทิชากร หงษ์ชัย ได้คะแนน 65.66 คะแนน

หมายเหตุ

ให้ผู้ที่สอบได้อันดับที่ 1 มารายงานตัว วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล หากไม่มาตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างรายเดือน นายสัตวแพทย์ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ