ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ  ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี  เพื่อให้บริการแก่ผู้เที่ยวชม ราคากลาง 1,100,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) 

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถกอล์ฟ  ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี  ได้ที่องค์การสวนสัตว์ สำนักการเงินและทรัพย์สินฝ่ายพัสดุ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 2827111 - 3 ต่อ 142 หรือ 146,148 หรือทางเว็บไซต์ www.zoothailand.org.   


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
tor 5 คลิก
tor 4 คลิก
tor 7 รถกอล์ฟ คลิก
tor 6 รถกอล์ฟ คลิก
tor 3 รถกอล์ฟ คลิก
tor 2รถกอล์ฟ คลิก
torรถกอล์ฟ 1 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 คลิก
ประกาศรถกอล์ฟ 2 คลิก
ประกาศรถกอล์ฟ1 คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ