ประกาศพิจารณาผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสวนน้ำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยว

ตามที่สวนสัตว์สงขลาได้จัดหาผู้ประกอบการริหารจัดการสวนน้ำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตามประการสวนสัตว์สงขลา ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผลปรากฎว่า บริษัท ป่า ๓ อย่าง ๒๕๑๙ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศและเสนอผลตอบแทนเป็นประโยชน์แก่สวนสัตว์สงขลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสวนน้ำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ