สวนสัตว์สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  ๒ รายนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด (ดังแนบ) ดังนี้


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ