สวนสัตว์สงขลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน  ๒ ราย นั้น


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ