ประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานขยายระบบสูบน้ำและกักเก็บน้ำ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

             ตามประกาศ สวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานขยายระบบสูบน้ำและกักเก็บน้ำ ภายใน     สวนสัตว์เชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒ ราย


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน คลิก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ