สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์ขอนแก่น คลิก
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2564 คลิก
แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารสัตว์ชราและพิการ คลิก
TOR คลิก
BOQ คลิก