ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาผลตอบแทนจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์

ตามที่สวนสัตว์สงขลา ได้จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ตามประกาศสวนสัตว์สงขลา ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  ผลปรากฎว่า บริษัท ป่า ๓ อย่าง ๒๕๑๙ จำกัด เป็นผู้เสนอผลตอบแทนสูงสุด จึงพิจารณาให้เป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์ ตามเอกสารแนบเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ