จัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการสวนน้ำ ภายในสวนสัตว์สงขลา

ด้วยสวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการการบริหารจัดการสวนน้ำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ดังเอกสารแนบ


ผู้สนใจขอรายละเอียดเอกสาร และรับเอกสารเสนอผลตอบแทนได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สวนสัตว์สงขลา www.songkhlazoo.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนสัตว์สงขลา คลิก
เอกสารเสนอผลตอบแทนสวนน้าฯ คลิก
เอกสาร TOR สวนน้ำ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ