ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา

      ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์ จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๓ ปี 

      ผู้สนใจขอดูรายละเอียดเอกสาร และรับเอกสารเสนอผลตอบแทนได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์สวนสัตว์สงขลา www.songkhlazoo.com, หรือสอบถามละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๙๘๘๔๐ ในวันและเวลาราชการ


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ คลิก
เอกสารเสนอผลตอบแทน คลิก
ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ