ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลา

     ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา ๑ ปี 
     กำหนดยื่นซองเสนอผลตอบแทน ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง ๑๑:๐๐ น. ณ อาคารสำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์สงขลา และกำหนดเปิดซองพิจารณาผลใบเสนอผลตอบแทนในวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐:๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
     ผู้สนใจขอดูรายละเอียดเอกสารและรับเอกสารเสนอผลตอบแทนได้ที่งานพัสดุและยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระหว่างวันที่  ๑๒-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๐๘:๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๕:๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๗๔-๕๙๘-๘๔๐ ในวันและเวลาราชการเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ คลิก
เอกสารเสนอผลตอบแทน คลิก
TOR การจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารสำหรับสัตว์ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ