ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในสวนสัตว์ดุสิตเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคา คลิก
ร่าง TOR คลิก
ร่างเอกสารประกวดราคา คลิก
ประกาศราคากลาง คลิก
BOQ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ