ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2560

                         ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 (ตามเอกสารแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3) คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ