แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

แบ่งเอกสารเป็น ๔ ฉบับได้แก่
 
 
 


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
๑.ปริญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน คลิก
๒.แผนงาน APSC ของประเทศไทย คลิก
๓.แผนงาน AEC ของประเทศไทย คลิก
๔.แผนงาน ASCC ของประเทศไทย คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ