โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

ร่วมบริจาค ติตตามสถานการณ์บริจาค

ด้วยสายพระเนตรที่ทรงเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ องค์การสวนสัตว์เข้ามาดูแล และอนุรักษ์ช้างไทย สัตว์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองและเป็นสัญลักษณ์ของชาติ โดยเน้นไปที่ปัญหาช้างเร่ร่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานคร หรือเมืองใหญ่อื่น ๆ โครงการคชอาณาจักร เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การสวนสัตว์ อบจ.สุรินทร์ กรมป่าไม้ และชุมชนชาวกูย บ้านตากลาง จ.สุรินทร์ และควาญช้าง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายสำคัญที่ต้องการแก้ปัญหาช้างเร่ร่อน

ร่วมบริจาค

 • 100 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 700 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 1500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
 • 1700 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลผู้บริจาค

เลขบัตรประชาชน Passport ID

ช่องทางการบริจาค

 • ชำระเงินบริจาคได้ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ที่อยู่ เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  เบอร์ติดต่อ 02-2827111-3
  โทรสาร 02-2826125