โครงการสนับสนุนการวิจัยและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกกระเรียนพันธุ์ไทย ละมั่งพันธุ์ไทย

ร่วมบริจาค ติตตามสถานการณ์บริจาค

เป็นที่ทราบกันดีว่า โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปและกำลังลดลง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต หากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการดูแล ชีวิตเราอาจต้องพบความยากลำบากอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ในเวลาเพียงหนึ่งศตวรรษ มีสัตว์ป่าหลายชนิดที่ได้สูญพันธุ์ไป ทำให้มีผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก สำหรับประเทศไทยได้สูญเสียสัตว์ป่าที่พบเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ สมัน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าตระกูลกวางที่มีเขาสวยงามที่สุด

ร่วมบริจาค

  • 100 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 1500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลผู้บริจาค

เลขบัตรประชาชน Passport ID
ฉันได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข

ช่องทางการบริจาค

  • ชำระเงินบริจาคได้ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ที่อยู่ เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
    เบอร์ติดต่อ 02-2827111-3
    โทรสาร 02-2826125