นกเขาเปล้า/Thick-billed Green Pigeon (Treron curvirostra)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกเขาเปล้า เป็นนกเขาขนาดกลาง มีขนาดลำตัว 27 เซนติเมตร ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีขนบนกระหม่อมสีเทา หน้าอกสีเขียว บนหลังและปีกมีสีแดงเลือดนก ขนคลุมใต้โคนหางสีน้ำตาลแดง ปากสีเขียวอมเหลือง โคนปากสีแดง ขาแดง และหนังรอบตาสีฟ้า ส่วนตัวเมียมีหัวสีเขียวขนคลุมใต้โคนหางสีครีม ปีกมีแถบสีเหลืองเล็ก

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชีย แถบประเทศเนปาล จีน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และประเทศไทย พบอยู่ทั่วทุกภาค

อาหาร :

นกเขาเปล้าชอบกินเมล็ดพืชและผลไม้ต่าง ๆ เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

นกเขาเปล้าชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงระดับสูงราว 4,000 ฟุต มักอยู่ใกล้หมู่บ้าน และแหล่งเกษตรกรรม นกชนิดนี้ทำรังอยู่ตามต้นไม้เล็ก ๆ หรือตามพุ่มไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน วางไข่ครั้งละ 2- 4 ฟอง

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ