กบศรพิษเหลืองดำ/Golfodulcean poison frog (Phyllobates vittatus)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

a