งูลายสาบคอแดง/Red-necked Keelback (Rhabdophis subminiatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนาดตัวเล็ก ตาใหญ่ ลำตัวสั้น หางค่อนข้างยาวและส่วนปลายหางเรียว หัวสีเขียว ด้านท้ายของหัวและส่วนต้นของลำคอสีเทาอมเหลือง คอและส่วนต้นของลำตัวสีแดง บนหลังและทางด้านบนของหางมีสีเทาอมเขียว

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่ราบใกล้กับแหล่งน้ำ ในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

เป็นงูพิษอ่อนอันตราย

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Natricidae

GENUS : Rhabdophis

SPECIES : Red-necked Keelback (Rhabdophis subminiatus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

ขนาดและน้ำหนัก :

130 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

a