งูทับสมิงคลา/Malayan Krait (Bungarus candidus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

บริเวณหลังมีแถบสีน้ำตาลเข้ม หรือน้ำเงินเข้มตั้งแต่ลำตัวไปถึงหาง มีแถบสีขาว-เหลืองคั่นสลับกัน ช่วงท้องมีสีขาว

ถิ่นอาศัย :

พบในที่ราบลุ่มและเนินเขา และพื้นที่เพาะปลูก ที่มีความสูงถึง 1,200 เมตร

อาหาร :

งู, สัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจก ตุ๊กแก และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Elapidae

GENUS : Bungarus

SPECIES : B. candidus

วัยเจริญพันธุ์ :

วางไข่ครั้งละประมาณ 4-10 ฟอง

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ