งูหลาม/Burmese Python (Python bivittatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูหลามจัดเป็นงูในสายพันธุ์ของงูหลามอินเดียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็น 1 ใน 6 ชนิด งูที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวมากกว่า 15 ฟุต และอาจยาวได้มากกว่า 22 ฟุต ในกรงเลี้ยง โดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 16 ฟุต ตัวเมียแตกต่างจากตัวผู้ที่ขนาดใหญ่กว่า สีที่แตกต่างกัน หัวและลำตัวเล็กกว่า

ถิ่นอาศัย :

งูเหลือมพม่าที่พบทั่วไปทางใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งภาคตะวันออกอินเดีย เนปาลตะวันตกของภูฏาน, ตะวันออกเฉียงใต้ของบังคลาเทศ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ทางตอนเหนือของหมู่เกาะมาเลเซีย และภาคใต้ของจีน

อาหาร :

อาหารหลักประกอบด้วย นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเหมาะสม

พฤติกรรม :

งูหลามว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี ชอบอยู่ใกล้แหล่งน้ำ พบได้ในทุ่งหญ้าบริเวณเชิงเขาหิน ป่าหุบเขา แม่น้ำ และป่าโปร่ง

สถานภาพปัจจุบัน :

จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable; VU) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2012), สัตว์ในบัญชีตามอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ประเภทที่ 2 (ไซเตส), สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

อายุเฉลี่ย :

มีอายุยืนประมาณ 15 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

งูหลามจะเริ่มผสมพันธุ์ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ตัวเมียวางไข่เฉลี่ยครั้งละ 12-36 ฟอง ในเดือนมีนาคมหรือเมษายน

ขนาดและน้ำหนัก :

โดยทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 16 ฟุต

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561

a