คาปิบารา/Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

-เป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด -ขนสีน้ำตาลแดง หรือสีเทา ไม่มีหาง - เพศเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เล็กน้อย น้ำหนักระหว่าง 35-66 กิโลกรัม

ถิ่นอาศัย :

ทวีปอเมริกาใต้

อาหาร :

กินพืช โดยเฉพาะส่วนใบ และเปลือกไม้ (Herbivore, Folivore, Lignivore)

พฤติกรรม :

-ผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี มีวงรอบผสมพันธุ์ปีละครั้ง มักพบการผสมพันธุ์ก่อนเข้าฤดูฝน -ตั้งท้องนาน 130-150 วัน -ออกลูกครั้งละ 4-5 ตัว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Rodentia

FAMILY : Caviidae

GENUS : Hydrochoerus

SPECIES : Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

-โตเต็มวัย อายุ 18 เดือน -อายุขัยเฉลี่ย 6-12 ปี

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564

a