สิงโตขาว/White Lion (Panthera leo)

สิ่งที่น่าสนใจ :

สิงโตขาวมีลักษณะเหมือนกับสิงโตสายพันธุ์อื่นๆแต่มีขนสีขาว สิงโตขาวไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีภาวะผิวเผือก พวกมันมีเม็ดสีที่ตา อุ้งเท้าและริมฝีปาก ในความหมายที่ถูกต้องพวกมันมีลักษณะผิวด่างมีสีตาที่ปกติแต่ไม่มีเม็ดสีที่ผิวหนังและขน มีสีผิวที่ผิดปกติเหมือนกับเสือโคร่งขาวแตกต่างจากลูกสิงโตทั่วไป ลูกสิงโตทั่วไปมีจุดตั้งแต่เกิดแต่ขนของลูกสิงโตขาวจะมีสีขาวสะอาดเมื่อผ่านไปหลายเดือนสีขนจะค่อยๆเข้มขึ้นกลายเป็นสีครีมหรือสีงาช้าง

ถิ่นอาศัย :

สิงโตขาวพบได้ภาคตะวันออกของแอฟริกา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

อาหาร :

สิงโตล่าสัตว์อื่นเป็นอาหารกินสัตว์ได้เกือบทุกประเภทตั้งแต่กระต่ายจนถึงแรด ล่าสัตว์กีบที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ เช่น แอนติโลป ม้าลาย วิลดีบีส

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List) (2010) และ เป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดให้อยู่ในอนุสัญญาไซเตส ในบัญชีหมายเลข 2

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ