ตะพาบนํ้าหัวกบ(กริวดาว หรือ กราวเขียว)/Blunt-Headed Giant Soft-shelled Turtle(Asian Giant Soft- shelled Turtle) (Pelochelys bibroni )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นตะพาบที่มีขนาดใหญ่ รองลงมาจากตะพาบม่านลาย กระดองแบนเรียบสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีลาย เมื่อเล็กกระดองสีตองอ่อน มีจุดเป็นดวงสีเหลืองบนกระดอง จุดเหล่านี้จะหายไปเมื่อเมื่ออายุราว 7-8 ปี ตะพาบชนิดนี้มีหัวใหญ่ป้อมทู่ คอยาว ปากใหญ่ ฟันคม ตาเล็ก มือและเท้ามีผังผืดเต็มไปหมด มีเล็บ 3 นิ้ว ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้ ออกไข่ริมตลิ่งเช่นเดียวกับตะพาบม่านลาย และออกไข่มากเช่นกัน

ถิ่นอาศัย :

พบตั้งแต่ประเทศจีน อินเดีย พม่า อินโดจีน มาลเซีย สุมาตรา อินโดนีเซีย นิวกินี และฟิลิปปินส์ สำหรับประเทศไทยพบเกือบทุกภาคพบมากในจังหวัดตาก อยุธยา กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช

อาหาร :

ตะพาบน้ำหัวกบชอบกินกบ เขียด ปู กุ้ง ปลา

พฤติกรรม :

มีนิสัยดุ ชอบอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ทั้งนี้เนื่องจากตะพาบชนิดนี้สามารถขับอ็อกซิเจนออกจากน้ำได้ตอนที่น้ำผ่านปากตรงคอ

สถานภาพปัจจุบัน :

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

ขนาดและน้ำหนัก :

กระดองยาวประมาณ 1 เมตร มีน้ำหนักเกือบ 100 กิโลกรัม (80 -90 กิโลกรัม )

asdfasdf

เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ